akashi.py

明石のPython勉強会

主催 : c-bata (a.k.a id: c_bata_)